Lugupeetud lapsevanem                                                                 

Tartu Spordiseltsi “Kalev” spordikooli vehklemise osakonna õppe-treeningrühmas õppemaks on ..... eurot kuus ja palume selle tasuda jooksva kuu 10. kuupäevaks.

Maksekorraldusel palume kindlasti selgitusse märkida

Noorsportlase nimi, treener ja periood, mille eest makstakse:

näiteks: ...................../õpilase nimi/, treener I. Satanenko/V.Kirpu, jaanuar,  summa: ......

Arveldusarve: 101 5200 153 7009; SEB Pank

Saaja: Tartu Spordiselts Kalev

Tasutud õppemaksult makstakse tagasi tulumaks, kuna Tartu Kalevi Spordikoolile on väljastatud koolitusluba (HTM; ministri käskkiri nr. 983; 26.08.2008.a.)

Treeningrühmas osalemise tasu tuleb maksta üheksa kuud . Võimalik on tasuda ka mitme kuu eest korraga. Suvine treeningtegevus on projektipõhine ja ka tasumine toimub vastavalt treeningprotsessile.