EESTI VABARIIGI VEHKLEMISE TIITLIVÕISTLUSTE ÜLDJUHEND 2013-2014 I. 

I. Eesmärk: Eesti Vabariigi parimate vehklejate, klubide, spordikoolide sektsioonide ja seltside väljaselgitamine.


II. Läbiviimise kord: 
1. Võistlused viib läbi Eesti Vehklemisliidu kohtunike kogu vastavalt rahvusvahelistele võistlusmäärustele. 
2. Võistluste läbiviimist finantseerib EVL. 
3. Kõik lähetusega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon. 
4. Rangelt täita juhatuse protokoll nr. 45 28.09.99 otsust (ohutuse tagamise nõuded) 
5. EVL soovitab kõigil vehklejatel omada õnnetusjuhtumi kindlustust kõikidel EVL egiidi all peetavatel võistlustel. EVL ei võta vastutust võimalike õnnetusjuhtumite korral enda kanda.


III. Osavõtjad ja osalemise tingimused: 
1.Võistlused võivad toimuda kõikides relvaliikides, kui litsentsiga osalejaid on vähemalt kuus. Meeste ja naiste epees toimuvad võistlused kui võistlejaid on vähemalt kaheksa. 
2. Eesti MV täiskasvanutele,“C” klassile, kadettidele ja juunioridele on individuaalsed ja võistkondlikud. Osa võtavad klubide, seltside ja seksioonide poolt üles antud võistlejad. Võistkonnavõistlustest võtavad osa klubide, seltside neljaliikmelised võistkonnad. 
3. Eesti “D” klassi võistlused on individuaalsed.
4. Võistkonnad reastatakse võistkonna võistlusteks tabelisse individuaalvõistluste tulemuste järgi. 
5. Individuaalvõistlustel paigutatakse võistlejad alagruppidesse kehtiva reitingu alusel. 
6. Eesti Karikavõistlused peetakse individuaalsed. 
7. Kõik võistlejad (välja arvatud täiskasvanud ja välismaalased) peavad omama kehtivat EVL võistluslitsentsi. Litsentsi saamiseks on vaja esitada Eesti Vehklemisliidule arstitõend, mis lubab vehklejal võistlustel osaleda terve aasta. 
8. Noori lubatakse võistlustele järgmiste kehtestatud kriteeriumide järgi: 

- Täiskasvanute võistlustele lubatakse võistlema sportlased, kes on võistlusaastal 1. jaanuari seisuga 13 aasta vanused. 
- Juunioride võistlustele lubatakse kõik kadetid ja C vanuseklassi sportlased. 
- Kadettide võistlustele lubatakse kõik C ja D vanuseklassi sportlased. 
- C vanuseklassi võistlustele lubatakse kõik D vanuseklassi sportlased.
- D vanuseklassi võistlustele lubatakse kõik F vanuseklassi sportlased.

9. D vanuseklassi võistlustel veheldakse otseses väljalangemisringis 10-le torkele. 
10. Kõik Eestis peetavad tiitlivõistlused ja karikavõistlused (ka võistkondlikud) on lahtised, kus võistlevad klubide koondised.


IV. Võistlusteks registreerimine ja ülesandmine 
1. Eesti täiskasvanute meistri- ja karikavõistlustele eelülesandmisel on osavõtumaks 10 eurot ühe osavõtja kohta. 
2. Eelülesandmine võistlustele lõpeb 2 päeva enne võistluste algust. 
3. Peale eelülesandmise lõppemist, kuni alagruppide avalikustamiseni, on võimalik üles anda kolmekordse osavõtumaksuga.


V. Aeg  ja koht: 
1. Võistlused toimuvad vastavalt kalenderplaanile. 
2. Võistlusjuhend saadetakse klubidele laiali hiljemalt 2 nädalat enne võistluste algust. 
3. Vastavalt juhatuse otsusele on juunioride- ja noorte võistluste alguse aeg alates kella 11.00–st. 
4. Võistluspaiga (spordisaal) miinimum temperatuuriks on vähemalt + 15° C.
5. Võistluspaika (spordisaal) peab olema tagatud sissepääs vähemalt tund enne võistluste algust.

 

Jüri Salm
Eesti Vehklemisliit
Peasekretär