EESTI VABARIIGI VEHKLEMISE TIITLIVÕISTLUSTE ÜLDJUHEND (2012.a.)

I. Eesmärk: Eesti Vabariigi parimate vehklejate, klubide, spordikoolide sektsioonide ja seltside väljaselgitamine.


II. Läbiviimise kord:
1. Võistlused viib läbi Eesti Vehklemisliidu kohtunike kogu vastavalt rahvusvahelistele võistlusmäärustele.
2. Võistluste läbiviimist finantseerib EVL.
3. Kõik lähetusega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon.
4. Rangelt täita juhatuse protokoll nr. 45 28.09.99 otsust (ohutuse tagamise nõuded)
5. EVL soovitab kõigil vehklejatel omada õnnetusjuhtumi kindlustust kõikidel EVL egiidi all peetavatel võistlustel. EVL ei võta vastutust võimalike õnnetusjuhtumite korral enda kanda.


III. Osavõtjad ja osalemise tingimused:
1.Võistlused võivad toimuda kõikides relvaliikides, kui litsentsiga osalejaid on vähemalt kuus. Meeste ja naiste epees toimuvad võistlused kui võistlejaid on vähemalt kaheksa.
2. Eesti MV täiskasvanutele,“C” klassile, kadettidele ja juunioridele on individuaalsed ja võistkondlikud. Osa võtavad klubide, seltside ja seksioonide poolt üles antud võistlejad. Võistkonnavõistlustest võtavad osa klubide, seltside neljaliikmelised võistkonnad.
3. Eesti “D” klassi võistlused on individuaalsed.
4. Võistkonnad reastatakse võistkonna võistlusteks tabelisse individuaalvõistluste tulemuste järgi.
5. Individuaalvõistlustel paigutatakse võistlejad alagruppidesse kehtiva reitingu alusel.
6. Eesti Karikavõistlused peetakse individuaalsed.
7. Kõik võistlejad (välja arvatud täiskasvanud ja välismaalased) peavad omama kehtivat EVL võistluslitsentsi. Litsentsi saamiseks on vaja esitada Eesti Vehklemisliidule arstitõend, mis lubab vehklejal võistlustel osaleda terve aasta.
8. Noori lubatakse võistlustele järgmiste kehtestatud kriteeriumide järgi:

  • 1. täiskasvanute võistlustelele lubatakse kõik juuniorid, kadetid kellel on kadettide edetabelis punktid ning kuuluvad vanusega kadettide klassi ja “C” klassi jooksva edetabeli esinumbrid (tüdruk, poiss), kes vastavad “C” klassi vanuse nõudele;
  • 2. juunioride võistlustele lubatakse kõik kadetid ja “C” klassi jooksva edetabeli esikaheksa (poisid, tüdrukud), kes vastavad “C” klassi vanuse nõudele;
  • 3. kadettide võistlustele lubatakse kõik kadetid, “C” klassi vanusega võistlejad ja “D” klassi jooksva edetabeli parim (poiss, tüdruk), kes vastab “D” klassi vanuse nõudele;
  • 4. “C” klassi võistlustele lubatakse võistlema ka kõik “D” klassi vanusega võistlejad.

9. Kõik Eestis peetavad tiitlivõistlused ja karikavõistlused (ka võistkondlikud) on lahtised, kus võistlevad klubide koondised.


IV. Võistlusteks registreerimine ja ülesandmine
1. Eesti täiskasvanute meistri- ja karikavõistlustele eelülesandmisel on osavõtumaks 5 eurot ühe osavõtja kohta.
2. Eelülesandmine võistlustele lõpeb 2 päeva enne võistluste algust.
3. Peale eelülesandmise lõppemist, kuni alagruppide avalikustamiseni, on võimalik üles anda kolmekordse osavõtumaksuga.


V. Aeg ja koht:
1. Võistlused toimuvad vastavalt kalenderplaanile.
2. Võistlusjuhend saadetakse klubidele laiali hiljemalt 2 nädalat enne võistluste algust.
3. Vastavalt juhatuse otsusele on juunioride- ja noorte võistluste alguse aeg alates kella 11.00–st.
4. Võistluspaiga (spordisaal) miinimum temperatuuriks on vähemalt + 15° C.
5. Võistluspaika (spordisaal) peab olema tagatud sissepääs vähemalt tund enne võistluste algust.

Jüri Salm
Eesti Vehklemisliit
Peasekretär